ul. Zielona 42, 34-350 Węgierska Górka
wegierskagorka@zhp.pl

XXI MDH Front

XXI MDH Front działa na terenie gminy Milówka. Jest ona jednostką wyłącznie męską zrzeszającą chłopaków w wieku 10-18 lat, powstała 13 sierpnia 2011 roku z inicjatywy druha Marka Kamińskiego, pierwszym drużynowym był druh Michał Wędzel, drugim druh Mateusz Madejczyk a trzecim i obecnym druh Wojciech Michalski. Drużyna składa się z dwóch zastępów, wędrowniczego „ Grom” oraz harcerskiego „ Drapieżne Orły”. Podczas naszych zbiórek na które spotykamy się w każdą sobotę przed Gokiem w Milówce o 15:00, przeżywamy wiele przygód, podczas zajęc w terenie mając stały kontakt z przyrodą nabywając umiejętności przetrwania, ucząc się samodzielności a co najważniejsze to wszystko będąc prawdziwym poczuciu braterskości.

tel. 604 727 503 – pwd Wojciech Michalski

FRONT

Skip to content