XVIII DH „Zośka”

Drużyna działa na terenie gminy Ujsoły. Jest koedukacyjna. Jej zbiórki odbywają się w soboty o godz. 11:00 w harcówce lub budynku GOK-u. Jej drużynowym jest dh pwd Tomasz Radochoński, a przyboczną druhna Marzena Kiełbasa

Kontakt 506 858 662  e-mail tomboter12@gmail.com