Kontakt

Kontakt

Adres:

Komenda Hufca ZHP Węgierska Górka
ul. Zielona 42
34-350 Węgierska Górka

e-mail: wegierskagorka@zhp.pl

Komendant Hufca:

phm. Filip Franczyszyn

e-mail: filip.franczyszyn@grupy.zhp.net.pl

tel: 570 374 139

Z-ca Komendanta ds. Programowych

phm. Karolina Nowak

e-mail: karolina.nowak7@zhp.net.pl

Z-ca Komendanta ds. Organizacyjnych

hm. Tomasz Tomiczek

e-mail: tomasz.tomiczek@zhp.net.pl

Z-ca Komendanta ds. Kształcenia i Pracy z Kadrą

phm. Justyna Łasut

e-mail: justyna.lasut@zhp.net.pl

Skarbnik Hufca

phm. Anna Suława

e-mail: anna.sulawa@zhp.net.pl

Kwatermistrz Hufca

pwd. Wojciech Michalski

e-mail: michalski.wojciech@zhp.net.pl

Szef Biura Hufca

phm. Marcelina Skrzypek

e-mail: marcelina.skrzypek@zhp.net.pl

Członek Komendy

phm. Dominika Matuszewska

e-mail: dominika.drewniak@zhp.net.pl

Administratorzy strony

dh. Jakub Matuszek

e-mail: kubaa.matuszem@gmail.com

Bankowe konto podstawowe

ZHP CHORĄGIEW ŚLĄSKA HUFIEC WĘGIERSKA GÓRKA

UL.ZIELONA 42, 34-350 WĘGIERSKA GÓRKA

Bank Spółdzielczy

93 8131 0005 0013 3809 2000 0010

REGON

240572621-00308

Krajowy Rejestr Sądowy:

0000273051

Dane do faktury:

NABYWCA
ZHP Chorągiew Śląska
Al. Harcerska 3b
41-500 Chorzów
NIP 634 019 54 83
ODBIORCA
Hufiec ZHP Węgierska Górka
Ul. Zielona 42
34-350 Węgierska Górka