Kontakt

Kontakt

Adres:

Komenda Hufca ZHP Węgierska Górka
ul. Zielona 42
34-350 Węgierska Górka

Dyżury Komendantki oraz członków komendy:

czwartki 17.30-19.00 w budynku Komendy Hufca.

Komendant Hufca:

phm. Dominika Matuszewska

e-mail: dominika.drewniak@zhp.net.pl

tel: 514 135 477

Z-ca Komendanta ds. Programu

pwd. Magdalena Kamińska

e-mail: mkaminska27@gmail.com

Z-ca Komendanta ds. Organizacyjnych

phm. Katarzyna Kamińska

e-mail: kasiakaminska.kk@gmail.com

Skarbnik Hufca

phm. Anna Suława

e-mail: anna.sulawa@zhp.net.pl

Szefowa Biura Hufca

pwd. Karolina Nowak

e-mail:karolinanowak111@wp.pl

Członek Komendy ds. Kształcenia i Pracy z Kadrą

phm. Urszula Figura

e-mail: ulapa@op.pl

Członek Komendy ds. Kształcenia i Pracy z Kadrą

phm. Tomasz Tomiczek

e-mail:ttomektom@gmail.com

Członek Komendy ds. Promocji i Wizerunku

pwd. Aleksandra Zyzak

e-mail: aleksandra.zyzak@zhp.net.pl

Kwatermistrz Hufca

pwd. Dawid Chwil

e-mail: dawidwg@gmail.com

Administratorzy strony

pwd. Tomasz Radochoński

e-mail: tomboter12@gmail.com

pwd: Filip Franczyszyn

e-mail: franczyszyn97@wp.pl

pwd. Aleksandra Zyzak

e-mail: alex.zyzak@gmail.com

Bankowe konto podstawowe

ZHP CHORĄGIEW ŚLĄSKA HUFIEC WĘGIERSKA GÓRKA

UL.ZIELONA 42, 34-350 WĘGIERSKA GÓRKA

Bank Spółdzielczy

93 8131 0005 0013 3809 2000 0010

 

REGON

240572621-00308

Krajowy Rejestr Sądowy:

0000273051

Dane do faktury:

ZHP CHORĄGIEW ŚLĄSKA HUFIEC WĘGIERSKA GÓRKA

UL.ZIELONA 42, 34-350 WĘGIERSKA GÓRKA

NIP 6340195483