Komenda

Komendantka Hufca

phm. Dominika Matuszewska

e-mail: dominika.drewniak@zhp.net.pl

tel: 514 135 477

 Z-ca Komendanta ds. Programu

pwd. Magdalena Kamińska

e-mail: mkaminska27@gmail.com

 

 Z-ca Komendanta ds. Organizacyjnych

phm. Katarzyna Kamińska

e-mail: kasiakaminska.kk@gmail.com

 

 Skarbnik Hufca

phm. Anna Suława

e-mail: anna.sulawa@zhp.net.pl

 

Szefowa Biura Hufca

pwd. Karolina Nowak

e-mail: karolinanowak111@wp.pl

 

Członek Komendy ds. Kształcenia i Pracy z Kadrą

phm. Urszula Figura

e-mail: ulapa@op.pl

 

 Członek Komendy ds. Kształcenia i Pracy z Kadrą

phm. Tomasz Tomiczek

e-mail: ttomektom@gmail.com

 

  Członek Komendy ds. Promocji i Wizerunku

pwd. Aleksandra Zyzak

e-mail: aleksandra.zyzak@zhp.net.pl

 

Kwatermistrz Hufca

pwd. Dawid Chwil

e-mail: dawidwg@gmail.com