Komenda

  Komendantka Hufca

phm. Dominika Matuszewska

e-mail: dominika.drewniak@zhp.net.pl

tel: 514 135 477

 Z-ca Komendanta ds. Programu

pwd. Magdalena Kamińska

e-mail:

tel: 502 439 725

 Z-ca Komendanta ds. Organizacyjnych

phm. Katarzyna Kamińska

e-mail:

tel: 537 773 332

 Skarbnik Hufca

phm. Anna Suława

e-mail: aniamadejczyk89@gmail.com

tel: 605 563 475

Szefowa Biura Hufca

pwd. Karolina Nowak

e-mail:

tel: 691 290 801

Członek Komendy ds. Kształcenia i Pracy z Kadrą

phm. Urszula Figura

e-mail:

tel: 600 317 431

 Członek Komendy ds. Kształcenia i Pracy z Kadrą

phm. Tomasz Tomiczek

e-mail:

tel: 502 213 159

  Członek Komendy ds. Promocji i Wizerunku

pwd. Aleksandra Zyzak

e-mail: aleksandra.zyzak@zhp.net.pl

tel: 518 125 739

Kwatermistrz Hufca

pwd. Dawid Chwil

e-mail:

tel: 511 264 479