Składki Członkowskie

Zgodnie z uchwałą Komendy Hufca tegoroczna składka członkowska pozostaje bez zmian.


2 zł Główna Kwatera
6 zł Chorągiew Śląska
1 zł Hufiec
1zl Drużyna/Gromada


Nr rachunku:93 8131 0005 0013 3809 2000 0010Bank Spółdzielczy Węgierska Górka
Nazwa i adres: ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Węgierska Górka Ul. Zielona 42,34-350 Węgierska Górka Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce
Tytuł:
IMIĘ NAZWISKO DZIECKA, DRUŻYNA/GROMADA, NUMER KWARTAŁU