ul. Zielona 42, 34-350 Węgierska Górka
wegierskagorka@zhp.pl

Składki Członkowskie

Na co są wykorzystywane składki?
Z części należnej dla hufców i chorągwi:

 • na kursy, warsztaty, szkolenia, pomoce dydaktyczne dla drużyn oraz koszty administracyjne.
  Z części należnej dla Głównej Kwatery ZHP:
 • na pokrycie składek członkowskich w międzynarodowych organizacjach skautowych, pokrycie
  kosztów administracyjnych, kursy, warsztaty, szkolenia oraz pomoce dydaktyczne.
  Dzięki dofinansowaniom, płacona składka zwraca się nawet kilkakrotnie i to – w czasie rzeczywistym,
  ponieważ z pozyskanych pieniędzy korzyści odczuwa każdy członek drużyny.

Jak finansuje się harcerstwo?

 • Poprzez 1,5% podatku dochodowego – ZHP jest organizacją pożytku publicznego;
 • Poprzez akcje zarobkowe i zbiórki publiczne;
 • Pozyskując sponsorów;
 • Organizując kursy i szkolenia dla osób spoza organizacji;
 • Biorąc udział w konkursach grantowych.
Skip to content