ul. Zielona 42, 34-350 Węgierska Górka
wegierskagorka@zhp.pl

Kategoryzacja – Zuchy

KATEGORIA
WILCZĄTKA
MŁODE WILKI
WILKI
LICZEBNOŚĆ NA IMPREZACH HUFCOWYCHPrzynajmniej 30 % członków gromady obecnych na imprezie namiestnictwa/ hufca.Przynajmniej 50 % członków gromady obecnych na imprezie namiestnictwa/hufca.Przynajmniej 80 % członków gromady obecnych na imprezie namiestnictwa/hufca.
SPRAWNOŚCI INDYWIUDALNE ZUCHÓWPrzynajmniej połowa zuchów w ciągu roku harcerskiego zdobyła co najmniej 1 sprawność indywidualną.Przynajmniej połowa zuchów w ciągu roku harcerskiego zdobyła co najmniej 2 sprawności indywidualne.Przynajmniej połowa zuchów w ciągu roku harcerskiego zdobyła co najmniej 4 sprawności indywidualne.
GWIAZDKI ZUCHOWEPrzynajmniej 30 % członków gromady realizuje próby na wybrane gwiazdki zuchowe.Przynajmniej 50 % członków gromady realizuje próby na wybrane gwiazdki zuchowe.Przynajmniej 80 % członków gromady realizuje próby na wybrane gwiazdki zuchowe.
TURNIEJ SZÓSTEK W NAMIESTNICTWIE- - -Gromada wzięła udział w turnieju szóstkowym.Gromada wzięła udział w turnieju szóstkowym.
ROZWÓJ KADRYKadra bierze udział w życiu namiestnictwa zuchowego (zbiórki namiestnictwa).Kadra bierze udział w życiu namiestnictwa i stale się rozwija i dokształca (warsztaty, kursy).Kadra bierze udział w życiu namiestnictwa i stale się rozwija i dokształca (warsztaty, kursy).
BIWAK GROMADYGromada zorganizowała przynajmniej 1 biwak gromady w ciągu trwania roku harcerskiego.Gromada zorganizowała przynajmniej 2 biwaki gromady w ciągu trwania roku harcerskiego.Gromada zorganizowała przynajmniej 2 biwaki gromady i 1 wycieczkę edukacyjną w ciągu trwania roku harcerskiego.
DZIAŁANIA LOKALNE I SPOŁECZNEGromada wzięła udział w przynajmniej w jednym wydarzeniu lokalno-patriotycznym w ciągu trwania roku harcerskiego.Gromada wzięła udział w przynajmniej dwóch wydarzeniach lokalno-patriotycznych w ciągu trwania roku harcerskiego i wykonała jedno działanie na rzecz społeczności czy środowiska lokalnego.Gromada wzięła udział w przynajmniej dwóch wydarzeniach lokalno-patriotycznych w ciągu trwania roku harcerskiego i wykonała dwa działania na rzecz społeczności czy środowiska lokalnego.
DOKUMENTACJA i ZZOITGromada posiada obrzędowość i totem.
Gromada na bieżąco wpłaca składki członkowskie oraz uzupełnia system TIPI.
Gromada posiada kronikę gromady i totem i swoją obrzędowość.
Gromada na bieżąco wpłaca składki członkowskie oraz uzupełnia system TIPI.
Gromada posiada kronikę gromady i totem i swoją obrzędowość.
Gromada na bieżąco wpłaca składki członkowskie oraz uzupełnia system TIPI.
UDZIAŁ ZUCHÓW I KADRY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH CHORĄGWIALNYCHGromada lub kadra wzięła udział w przynajmniej jednym przedsięwzięciu chorągwianym.Gromada lub kadra wzięła udział w przynajmniej dwóch przedsięwzięciach chorągwianych.Gromada lub kadra wzięła udział w przynajmniej w trzech przedsięwzięciach chorągwianych.
Skip to content