III DSH Patrol

III DSH PATROL powstała w 1971 r. przy LO w Milówce. Działa w Hufcu Węgierska Górka, w Szczepie Harcerskim „Horyzont” z Milówki. Zrzesza dziewczyny od 15 roku życia wzwyż. Posiada dwa zastępy – młodszy „Legion Nieustraszonych”, który w 2018 roku, w Turnieju Gromad i Turnieju Zastępów ZHP 2017/2018, w kategorii zastępów starszoharcerskich  zdobył Srebrną Odznakę oraz starszy „Batalion”. Drużynową jest dh pwd. Anna Babicka, której pomagają dwie przyboczne dh Ola Tlałka oraz dh Anna Jopek. Zbiórki Patrolu odbywają się co czwartek o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Milówce, gdzie mieści się harcówka.