ul. Zielona 42, 34-350 Węgierska Górka
wegierskagorka@zhp.pl

Dlaczego ZHP?

CO PROPONUJE HARCERSTWO DLA ROZWOJU DZIECKA?

Potrzeby dziecka zmieniają się wraz z jego rozwojem psychofizycznym. Instruktorzy harcerstwa wiedzą o tym doskonale, dlatego prowadząc gromadę zuchową lub drużynę harcerską, stosują odpowiednie działania dydaktyczne. Jednym z elementów harcerskiej metody wychowawczej jest nauka poprzez działanie. Dlatego na zbiórkach zuchowych dzieci poznają świat bawiąc się w coś lub kogoś, harcerze uczą się poprzez uczestnictwo w grach, harcerze starsi – realizację projektów, a wędrownicy dzięki służbie i pokonywaniu własnych słabości.

CZYM RÓŻNI SIĘ HARCERSTWO OD INNYCH ZAJĘĆ DODATKOWYCH?

Harcerstwo, to przede wszystkim różnorodność. Każdy człowiek, niezależnie od tego, jakie ma talenty i predyspozycje, może zostać członkiem ZHP. Tutaj liczy się przede wszystkim chęć współpracy. Harcerstwo uczy działania w zespole, a jednocześnie stawia na indywidualność. Niezależnie od tego, czy zuch lub harcerz jest uzdolniony plastycznie, muzycznie, matematycznie lub aspiruje do bycia sportowcem, w ZHP zawsze znajdzie coś dla siebie. Tym samym harcerstwo potrafi połączyć wszystko co oferują inne zajęcia dodatkowe, a jednocześnie przedstawić to w dużo atrakcyjniejszy sposób.

JAK WYGLĄDAJĄ ZAJĘCIA NA BIWAKACH, OBOZACH HARCERSKICH I CZYM WYRÓŻNIAJĄ SIĘ OD INNYCH KOLONII?

Biwaki i obozy harcerskie, to wyjazdy pełne wrażeń, dostarczające dzieciom dużej ilości zabawy i atrakcji. Jednocześnie instruktorzy harcerscy pamiętają o realizacji głównej zasady – nauki poprzez działanie. To czas, w którym dzieci stają się bardziej samodzielne i zaradne. Każdy dzień na biwaku lub obozie jest dobrze zaplanowany i przygotowany zgodnie z predyspozycjami i wiekiem uczestników. Instruktorzy pracują z nimi przez cały rok, w związku z czym dobrze znają ich potrzeby. To zaleta rzadko spotykana wśród innych organizatorów wypoczynku.

KIM SĄ INSTRUKTORZY ZHP?

Instruktor ZHP to osoba, która dążąc do zdobycia tej funkcji, sama musi przejść przez długą ścieżkę edukacji i wyzwań. Zdobywając doświadczenia, uczestnicząc w kursach, warsztatach, pokonując własne słabości, taka osoba uczy się, jak dobrze wychowywać i uczyć przyszłe pokolenia harcerzy. To dzięki instruktorom ZHP Wasze dzieci w przyszłości zostaną zaradnymi i dobrze wykształconymi pracownikami, kierownikami, ludźmi pełnymi pasji, posiadającymi własne rodziny i dobre perspektywy.

CO ZUCH/HARCERZ POWINIEN POSIADAĆ I CO JEST KONIECZNE, ABY NALEŻAŁ DO GROMADY/DRUŻYNY?

Przede wszystkim zuch/harcerz już od pierwszej zbiórki musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na przynależność do gromady/drużyny. W dalszej kolejności, w ciągu najbliższych 6 miesięcy, powinien skompletować mundur, który jest najważniejszym atrybutem członka ZHP. Ponadto obowiązkiem każdego członka ZHP jest opłacanie składek.

BEZPIECZEŃSTWO…

Związek Harcerstwa Polskiego, jako organizacja wychowawcza, zapewnia swoim członkom ciekawe, ale co najważniejsze – bezpieczne formy spędzania wolnego czasu. Przede wszystkim wszyscy instruktorzy, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą, są odpowiednio przeszkoleni. W całej organizacji panują jednakowe standardy kursów, które musi przejść każdy, kto podejmuje funkcję wychowawczą w ZHP. Poza tym, instruktor zobowiązany jest do zdobycia uprawnień państwowych, niezbędnych do organizacji szczególnych form aktywności, np. instruktorów żeglarstwa, wspinaczki itp.

Warto dodać, że każde działanie w ramach pracy drużyny, może odbywać się jedynie pod nadzorem osoby pełnoletniej. Ze względu na specyfikę naszej metody wychowawczej nie zawsze ten nadzór jest bezpośredni jednakże zawsze jest adekwatny do stopnia rozwoju Państwa dziecka. Opiekunem może być rodzic, nauczyciel, ksiądz czy instruktor ZHP, jednakże dla zapewnienia właściwego nadzoru wymagamy by osoby te posiadały stosowne uprawnienia. Często jest tak, że zastępy biorące udział w grze terenowej podczas zbiórki czy obozu, poruszają się wyłącznie z zastępowym, jednak bez osoby pełnoletniej. Instruktor organizujący takie zajęcia, posiada jednak odpowiednią wiedzę i jest wyposażony we właściwe procedury zapewniające odpowiednie bezpieczeństwo podczas takich zajęć.

Plan pracy drużyny, czy obozu tworzony jest z myślą o członkach danej jednostki. Drużynowy znając swoich harcerzy dostosowuje zajęcia do wieku, potrzeb i możliwości każdego swojego wychowanka. ZHP działa w zgodzie z państwowymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Każdy obóz i zimowisko musi spełniać wymagania kuratoryjne i sanitarne, gdyż w innym wypadku nie zostanie wydana zgoda na jego zorganizowanie. Nadzór prowadzą instytucje państwowe takie jak: Państwowa Inspekcja Sanitarna czy Kuratorium Oświaty, ale także nasze wewnętrzne, harcerskie organy – komendant chorągwi czy komisja rewizyjna. Struktura ZHP pozwala na wzajemne wspieranie się instruktorów i kontrolowanie swoich działań, dzięki czemu w wielu przypadkach unikane są nieprawidłowości i błędy.

Wychowawcy harcerscy przywiązują także bardzo dużą wagę do bezpieczeństwa emocjonalnego. Realizując założenia programowe nie zapominają o najważniejszych umiejętnościach. Potrafią rozmawiać, a przede wszystkim słuchać. Nie przechodzą obojętnie obok problemów młodzieży, starają się reagować i je rozwiązywać. Przy wszystkich swoich działaniach instruktor szanuje godność i prywatność każdego członka ZHP.

MUNDURY

Nosząc mundur harcerski, członek ZHP identyfikuje się z organizacją, do której przynależy. Reprezentując swoją drużynę, buduje wizerunek całego harcerstwa, dlatego tak ważne jest, aby mundur był jak najszybciej w pełni i dobrze skompletowany. Pamiętaj! Zanim cokolwiek zamówisz, skontaktuj się ze swoim drużynowym i upewnij się jakie elementy umundurowania obowiązują w Waszym środowisku.

Nakrycia głowy: furażerka: 29 zł; beret: 39 zł; rogatywka: 40 zł
Koszula mundurowa: 95 zł
Naramienniki: 3,60 zł
Pierścień: 6 zł
Spódnice/spodnie: spódnica mundurowa: 65 zł; spodenki mundurowe damskie: 82 zł; spodenki
mundurowe męskie: 82 zł
Pas: parciany: 27 zł; skórzany: 55 zł
Getry: 15,50 zł

Linki do Składnic Harcerskich, które gorąco polecamy!
https://skladnica.4zywioly.pl/
https://www.wgl.pl/
https://skladnicaharcerska.pl/

KOSZT OBOZU

Obóz harcerski i kolonia zuchowa to najlepsze formy spędzania wakacji. Program dnia pozwala dziecku wykorzystać czas maksymalnie na świetną zabawę i naukę poprzez działanie, a wykwalifikowana kadra dba o bezpieczeństwo i różnorodność zajęć.

W skład kosztów obozu wchodzą najczęściej:

  • zakwaterowanie,
  • wyżywienie (4 posiłki dziennie),
  • opieka medyczna ,
  • koszt realizacji programu,
  • ubezpieczenie,
  • transport.
    Przeważnie ceny obozów mieszczą się w granicach od 700 zł do 1300 zł.

KOSZT RAJDÓW, BIWAKÓW

Rajdy i biwaki harcerskie to trwające kilka dni wyjazdy, które w ciągu roku pozwalają na uatrakcyjnienie realizowanego programu. Zwiększają one możliwości na praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobywanej na zbiórkach. Rajdy i biwaki są jednym z najlepszych sposobów na zintegrowanie drużyny, a co za tym idzie – polepszenie komfortu pracy i rozwoju każdego harcerza.

Koszt biwaków trwających 2-3 dni zaczyna się już od kilkunastu złotych.

Skip to content