Wędrownicze Zakończenie Lata

Z 15.09 na 16.09 grupa śmiałych wędrowników z naszego hufca wybrała się na wędrówkę. Zabrali namioty i z uśmiechem ruszyli na Rysiankę! Zrobili mało zdjęć, więc chyba było fajnie…

„Łowca”

8-9.09.2018r. w naszym Hufcu odbył się dzień puszczański dla harcerzy starszych organizowany przez XI MDH WICHRY i XV DH Szwadron . To wydarzenie przyjęło nazwę ,, ŁOWCA”. Harcerze przez cały dzień pod okiem mentora zagłębiali się w tajniki puszczańskie i pokonywali własne słabości. Tak wyczerpujący dzień zakończył się nocowaniem w Dziupli i o poranku harcerze uśmiechnięci powrócili do domu. Organizatorzy jeszcze raz dziękują wszystkim za udział i zapraszają na kolejną edycję ! 

Z błękitnym niebem!

Ze smutkiem zawiadamiamy, że na wieczną wartę odszedł druh Stanisław Suchanek.
Druh już w młodości wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego, zasilając szeregi drużyny harcerskiej w Węgierskiej Górce. Miłość do Ojczyzny szczególnie mocno objawiła się w życiu druha Stanisława podczas wojny, kiedy to okazując niezwykłą odwagę działał w „Szarych Szeregach”, a następnie wstąpił do Armii Krajowej i Wojska Polskiego. Bardzo mocno angażował się też w życie swojej małej ojczyzny, Węgierskiej Górki, rozpowszechniając wartości patriotyczne wśród dzieci i młodzieży, aktywnie działając w naszym Hufcu oraz wydając wiele publikacji dotyczących bohaterskiej obrony Węgierskiej Górki.
Ostatnie pożegnanie Druha Stanisława odbędzie się w sobotę 1 września o godz. 12:00 w Kaplicy i Domu Pogrzebowym „KOZUBEK” w Cięcinie, następnie około 12:30 msza św. w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Węgierskiej Górce.

Druhny i Druhowie!

Z żalem informujemy, że w dniu 14 czerwca 2018 odszedł na Wieczną Wartę druh hm. Karol Suchanek – harcerz, instruktor, senior, mąż, ojciec, dziadek.

Urodził się w 20 października 1929 w Cięcinie. Do harcerstwa wstąpił w okresie najcięższej próby – okupacji hitlerowskiej, działając w konspiracyjnej drużynie harcerskiej w Węgierskiej Górce, i uczestnicząc w akcjach sabotażowych organizowanych przez nią. Po zakończeniu wojny, aktywnie działał w IX Męskiej Drużynie Harcerskiej im. Adama Mickiewicza, pełniąc w niej różne funkcje a w 1948 roku został jej drużynowym. Wobec niekorzystnych zmian w harcerstwie oraz jego likwidacji w 1950 roku wraz z bratem Janem zabezpieczyli sztandary drużyny oraz jej dokumentację przed zniszczeniem. Mundur harcerski założył dopiero w 1985 roku, kiedy to wraz z grupą byłych harcerzy i harcerek zainicjował powstanie Kręgu Seniora w Węgierskiej Górce, z którym organizował wiele harcerskich imprez i uroczystości, w tym samym czasie z jego inicjatywy powołana została Hufcowa Komisja Historyczna, której został wieloletnim Przewodniczącym oraz członkiem Komisji Historycznej Chorągwi Bielskiej. Zebranie materiałów i informacji o dziejach harcerstwa na terenie Hufca Węgierska Górka oraz ich opracowanie stało się głównym polem służby druha Karola. Efektem tego były liczne publikacje artykułów w różnych wydawnictwach oraz współtworzenie książki „70 lat Harcerskiej służby w Węgierskiej Górce”. Jednak najważniejszym efektem jego pasji historycznej było opracowanie i wydanie unikatowej pod względem zawartej w niej wiedzy książki „Z przeszłości Węgierskiej Górki”.

W hufcu pełnił wiele innych funkcji, był członkiem Komendy Hufca Węgierska Górka, Przewodniczącym i członkiem Komisji Rewizyjnej Hufca. Przez wiele lat aż do teraz pełnił służbę w Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich.

Odszedł wybitny Instruktor, któremu zawdzięczamy wiedzę o naszej przeszłości oraz wzór pełnienia służby „Całym Życiem”.