We wtorek 8 grudnia zuchy z gromad Namiestnictwa Zuchowego WATAHA miały okazję wziąć udział w KOSMICZNEJ PRZYGODZIE. Zbiórka odbyła się na platformie Teams, jako podsumowanie konkursu kosmicznego „Akademie Odkrywców”. Na zbiórce zostały wykorzystane do zadań gry planszowe i materiały plastyczne zakupione ze środków projektu ROHIS. Podczas spotkania zuchy dowiedziały się z jakich elementów składa się KOSMOS oraz poćwiczyły swoją spostrzegawczość i zdolności manualne.

Już na początku listopada druhny z zastępów wędrowniczych: „Ventum” i „Batalion” rozpoczęły przygotowania do akcji #świętujznami. Jak wszyscy wiemy w tym roku wszystkie obchodzone święta straciły swój klimat, dlatego postanowiłyśmy uratować klimat nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Wybrałyśmy listę piosenek, które nam w tym pomogą, a 21 listopada odbyła się zbiórka, na której nagrałyśmy ich covery. 

 

21 listopada odbyła się zbiórka 14 GZ Strażnicy Drogie Mlecznej, na której zuchy przeniosły się do czasów II wojny światowej. Na zbiórce pojawił się jeden z żołnierzy, który brał udział w obronie Węgierskiej Górki. Dzieci poznały przede wszystkim nazwy fortów obronnych, a także historię obrony Węgierskiej Górki. Stworzyli również swoją własną amunicję. Złożyli też przysięgę żołnierza, którą każdy z nas dotrzyma.

W poniedziałek 30.11.2020 w gromadzie Plemię Wschodzącego Słońca odbyła się wyjątkowa zbiórka, ponieważ zamiast w harcówce spotkali się na platformie Teams, każdy siedząc przed swoim komputerem. Temat zbiórki też był wyjątkowy – poznali historię Obrońców Węgierskiej Górki i jak wyglądała II wojna światowa w naszej miejscowości. Na początku złożyli przysięgę, że będą pielęgnować tą historię i przekazywać ją innym, żeby nigdy o niej nie zapomniano. Później zuchy dowiedziały się o tym, jak wyglądały przygotowania do walk i budowa fortów, poznali forty i ich nazwy, a także zwiedzili miejsca w naszej miejscowości, które teraz wyglądają zupełnie inaczej. Zuchy wraz z druhnami wytłumaczyły, czym jest wojna i pamięć, a na koniec każde z dzieci pokazało innym swoją pamiątkę i opowiedziało o wydarzeniu, które mu przypomina. Materiały wykorzystane na zbiórce zostały pokryte z Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.  

26 listopada 2020 odbyły się warsztaty online dla kadry  Szczepu „Horyzont” z Milówki Dzięki Rządowemu Programowi Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych kilka godzin przed warsztatami do kadry szczepu dotarły kubki z logiem oraz kakao i słodkie pianki. Zajęcia rozpoczęły się od przygotowania pysznego kakao zgodnie z instrukcja w naszych nowych kubkach. Na tym przykładzie pokazano kadrze czym jest planowanie swojej pracy i jak osiągnąć zamierzony cel. Dzięki Rządowemu Programowi Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych kilka godzin przed warsztatami do kadry szczepu dotarły kubki z logiem oraz kakao i słodkie pianki. Zajęcia rozpoczęły się od przygotowania pysznego kakao zgodnie z instrukcja w naszych nowych kubkach. Na tym przykładzie pokazano kadrze czym jest planowanie swojej pracy i jak osiągnąć zamierzony cel. W dalszej części warsztatów omówione zostały poszczególne elementy planowania pracy jednostki, przeplatane z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej w praktyce, poprzez tworzenie planu pracy szczepu na rok 2021r.  Niektóre z zadań odbywały się w grupach składających się z kadry poszczególnych jednostek, dzięki czemu ustalone zostały ich potrzeby oraz wizja nowego roku harcerskiego z ich perspektyw, dzięki czemu tworzony plan pracy w dużym stopniu odpowiada na potrzeby podstawowych jednostek szczepu. W rezultacie, w czasie blisko 3 godzinnego spotkania, dokonano szczegółowej ewaluacji roku 2020 i wysnuto wnioski nad czym należy jeszcze popracować w roku 2021.  

9 GZ ,,Łowcy Snów” również miała przyjemność wziąć udział w zbiórce online o bohaterze naszego hufca, czyli o obrońcach Węgierskiej Górki.  Zuchy zdobyły wiedzę na temat fortów znajdujących się na terenie Węgierskiej Górki i okolic oraz wiele innych ciekawych informacji! Aby utrwalić swoją wiedzę, rozwiązały krzyżówkę oraz miały okazje stworzenia swojego własnego fortu w dowolnej formie! Najważniejsza w tym wszystkim jest pamięć, dlatego zuchy złożyły uroczystą przysięgę. Słowa przysięgi brzmiały tak: ,,Obiecuję, że będę strażnikiem historii obrony Węgierskiej Górki i obiecuję, że nigdy nie dopuszczę do tego, aby historia ta została zapomniana.” Teraz na pewno historia obrony Węgierskiej Górki nie zostanie nigdy zapomniana, ponieważ zuchy przekazały wiedzę zdobytą swojej rodzinie! Materiały wykorzystane na zbiórce zostały pokryte z Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.

Zbiórka Próbnej Gromady Zuchowej z Milówki, która odbyła się 5 grudnia opowiadała o Węgierskiej Górce podczas drugiej wojny światowej.
Na tej zbiórce zuchy dowiedziały się jak nazywały się forty, ile ich zbudowana, jak była nazywana Węgierska Górka podczas II wojny światowej.
Na tej zbiórce dzieci miały okazje zbudować nawet własne forty. Każdy zuch po tej zbiórce wie, ile zła ze sobą niesie wojna oraz dlaczego nie wolno pozwolić, aby znowu wybuchła.

Materiały wykorzystane na zbiórce zostały pokryte z Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.

28.11.2020 roku odbyła się gra miejska – zwiad zuchowy DZIEŃ RODZICA!Cała gra była o tematyce związanej z gromadą 8 GZ CIENIUSZKI. Dzieci i rodzice rozpoczęli ją od odebrania i ozdobienia torb symbolem gromady czyli aniołkiem. Czekały w nich na zuchy materiały potrzebne do dalszej części gry. Zadaniem zuchów było dotrzeć do 4 miejsc na terenie Węgierskiej Górki i wykonać tam zadnia. Ponadto dla odważnych druhny przygotowały trzy ekstra zadania, ich wykonanie wiązało się z dłuższą trasą i odpowiedzią na pytania z wiedzy o naszej gromadzie. Pierwszym zdaniem, było ułożenie puzzli tworzących historie gromady a później przeczytanie jej. Drugim zadaniem było z przedmiotów otaczających nasze zuchy stworzenie czegoś co pierwsze przychodzi im do głowy gdy słyszą gromada. Trzecim zadaniem było uzupełnienie tekstu piosenki o brakujące słowa a następnie stworzenie instrumentu z rzeczy które posiadali w paczce. Ostatnim już zadaniem było sprawdzenie co udało im się dzisiaj zapamiętać. Rodzic czytał pytanie a następnie z odpowiedniej odległości zuchy i rodzice ścigali się do odpowiedniej kartki – prawdy albo fałsz. Na zakończenie czekała na nich gorąca herbata, ciastka i oczywiście dyplom z nagrodami za uczestnictwo w grze.Materiały wykorzystane na grze zostały pokryte z Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.

03.10.2020 roku odbyła się ostatnia zbiórka naszej drużyny. Druhny i druhowie ze Szwadronu mieli okazję aby w jej czasie lepiej poznać historię wojenną swojej lokalnej ojczyzny. Zdobywając wiadomości o Obrońcach Węgierskiej Gorki , wykonywali szereg zadań, które uczyły ich logicznego myślenia, współpracy, braterstwa i odpowiedzialności. Harcerze odkryli jaki udział w walkach mieli ich organizacyjni przodkowie i zrozumieli, że teraz oni są strażnikami historii, która została zapisana krwią na murach fortu Wędrowiec. To była niesamowita lekcja patriotyzmu i historii, która mogła się odbyć tylko dzięki dofinansowaniu z programu ROHIS.

W ostatnich tygodniach w XV DH Szwadron ruszyła akcja „Nic nie zastąpi zastępów”! W ramach wydarzenia Rada Drużyny „Cicha Woda” uruchomiła swoją sieć alarmową, którą zostały przekazane materiały pomagające kształcić się zastępowym w czasie pandemii, dalej z ich pomocą   funkcyjni przeprowadzili zbiórkę, która rozpoczęła cykl działań całej jednostki. Wszystko to nie byłoby możliwe gdyby nie wsparcie programu ROHiS, który pozwolił nam zaopatrzyć się w drukarkę dzięki której powstały te materiały i mamy nadzieję będą powstawały kolejne!

phm.Karolina Nowak

Wędrowniczki z XVII DW Incognito cofnęły się do czasów II Wojny Światowej aby poznać historię patronów Hufca czyli Obrońców Węgierskiej Górki, dzięki czemu poznały historię miejscowości, w której mieszkają. Na początku krótką gawędą wprowadziły się w ten okres wojny dzięki czemu łatwiej im było się odnaleźć w temacie zbiórki. Następnie dostały zaszyfrowane wiadomości w których były informacje potrzebne do quizu na zakończenie. Podczas trwania zbiórki współzawodniczyły między sobą w dwóch grupach zbierając punkty za poprawne odpowiedzi i szybkość wykonywanych zadań.