ul. Zielona 42, 34-350 Węgierska Górka
wegierskagorka@zhp.pl

Komisja Stopni Instruktorskich

Chcesz wstąpić na ścieżkę instruktorską i stać się instruktorem Hufca ZHP Węgierska Górka? Tutaj znajdziesz wszystkie potrzebne dokumenty do otwarcia bądź zamknięcia swojej próby przewodnikowskiej lub podharcmistrzowskiej.

Hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich:
hm. Urszula Figura – przewodnicząca
hm. Marek Tomiczek – z-ca przewodniczącego
phm. Ewa Gawlińska – sekretarz
hm. Tomasz Tomiczek – członek
hm. Katarzyna Tomiczek – członek

Posiedzenia komisji odbywają się po wcześniejszym kontakcie z przewodniczącą 600-317-431.

Najpotrzebniejsze pliki:

Skip to content