ul. Zielona 42, 34-350 Węgierska Górka
wegierskagorka@zhp.pl

Zespół Kadry Kształcącej

Zespół działała w następującym składzie:
hm. Katarzyna Tomiczek – szefowa katarzyna.tomiczek@zhp.net.pl
hm. Urszula Figura
phm. Justyna Łasut
phm. Karolina Nowak
hm. Marek Tomiczek
hm. Tomasz Tomiczek

Do naszych zadań należy:

  • wspieranie rozwoju i prowadzenie kształcenia: osób zdobywających stopień przewodnika,
    drużynowych, opiekunów prób przewodnikowskich,
  • kształtowanie polityki kadrowej we współpracy z komisją stopni instruktorskich oraz innymi
    zespołami,
  • tworzenie i realizowanie planu kształcenia hufca, gromadzenie i upowszechnianie dorobku
    wypracowanego w ramach prowadzonego kształcenia i innych prac zespołu,
  • prowadzenie własnej dokumentacji.
Skip to content