3 GZ Włóczykije

3 Gromada Zuchowa Włóczykije, środa 16, GOK Milówka
drużynowa Anna krzuś 731 394 697