ul. Zielona 42, 34-350 Węgierska Górka
wegierskagorka@zhp.pl

Zjazd ZHP zakończony!

Zjazd ZHP zakończony!

Na 40 Zjeździe ZHP delegatem naszego Hufca był druh pwd. Tomasz Motyka. Zjazd trwał 4 dni, podczas których wybrana została nowa Władza Naczelna ZHP.

8 grudnia 2017 roku w Warszawie,  delegaci 40. Zjazdu ZHP wybrali nowego Naczelnika ZHP. Na funkcję została wybrana hm. Anna Nowosad.

Skip to content