ul. Zielona 42, 34-350 Węgierska Górka
wegierskagorka@zhp.pl

Warsztaty online dla kadry Szczepu „Horyzont”

Warsztaty online dla kadry Szczepu „Horyzont”

26 listopada 2020 odbyły się warsztaty online dla kadry  Szczepu „Horyzont” z Milówki Dzięki Rządowemu Programowi Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych kilka godzin przed warsztatami do kadry szczepu dotarły kubki z logiem oraz kakao i słodkie pianki. Zajęcia rozpoczęły się od przygotowania pysznego kakao zgodnie z instrukcja w naszych nowych kubkach. Na tym przykładzie pokazano kadrze czym jest planowanie swojej pracy i jak osiągnąć zamierzony cel. Dzięki Rządowemu Programowi Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych kilka godzin przed warsztatami do kadry szczepu dotarły kubki z logiem oraz kakao i słodkie pianki. Zajęcia rozpoczęły się od przygotowania pysznego kakao zgodnie z instrukcja w naszych nowych kubkach. Na tym przykładzie pokazano kadrze czym jest planowanie swojej pracy i jak osiągnąć zamierzony cel. W dalszej części warsztatów omówione zostały poszczególne elementy planowania pracy jednostki, przeplatane z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej w praktyce, poprzez tworzenie planu pracy szczepu na rok 2021r.  Niektóre z zadań odbywały się w grupach składających się z kadry poszczególnych jednostek, dzięki czemu ustalone zostały ich potrzeby oraz wizja nowego roku harcerskiego z ich perspektyw, dzięki czemu tworzony plan pracy w dużym stopniu odpowiada na potrzeby podstawowych jednostek szczepu. W rezultacie, w czasie blisko 3 godzinnego spotkania, dokonano szczegółowej ewaluacji roku 2020 i wysnuto wnioski nad czym należy jeszcze popracować w roku 2021.  

Skip to content