ul. Zielona 42, 34-350 Węgierska Górka
wegierskagorka@zhp.pl

Akcja „Nic nie zastąpi zastępów”

Akcja „Nic nie zastąpi zastępów”

03.10.2020 roku odbyła się ostatnia zbiórka naszej drużyny. Druhny i druhowie ze Szwadronu mieli okazję aby w jej czasie lepiej poznać historię wojenną swojej lokalnej ojczyzny. Zdobywając wiadomości o Obrońcach Węgierskiej Górki, wykonywali szereg zadań, które uczyły ich logicznego myślenia, współpracy, braterstwa i odpowiedzialności. Harcerze odkryli jaki udział w walkach mieli ich organizacyjni przodkowie i zrozumieli, że teraz oni są strażnikami historii, która została zapisana krwią na murach fortu Wędrowiec. To była niesamowita lekcja patriotyzmu i historii, która mogła się odbyć tylko dzięki dofinansowaniu z programu ROHIS.

W ostatnich tygodniach w XV DH Szwadron ruszyła akcja „Nic nie zastąpi zastępów”! W ramach wydarzenia Rada Drużyny „Cicha Woda” uruchomiła swoją sieć alarmową, którą zostały przekazane materiały pomagające kształcić się zastępowym w czasie pandemii, dalej z ich pomocą   funkcyjni przeprowadzili zbiórkę, która rozpoczęła cykl działań całej jednostki. Wszystko to nie byłoby możliwe gdyby nie wsparcie programu ROHiS, który pozwolił nam zaopatrzyć się w drukarkę dzięki której powstały te materiały i mamy nadzieję będą powstawały kolejne!

phm. Karolina Nowak

Skip to content