Komisja Rewizyjna

Komisja rewizyjna hufca ZHP Węgierska Górka jest organem kontrolnym naszego hufca. W jej skład wchodzą druhny:

 

 

pwd. Lucyna Fijak – Przewodnicząca KRH

 

 

 

pwd. Agnieszka Maślanka – Z-ca Przewodniczącej KRH

 

 

 

 

 

pwd. Michalina Mocek – Sekretarz KRH

 

 

 

 

 

pwd. Celina Motyka – Członek KRH

 

 

 

phm. Ewa Gawlińska – Członek KRH