ul. Zielona 42, 34-350 Węgierska Górka
wegierskagorka@zhp.pl

Koncert „Zakochaj się w harcerstwie”

Koncert „Zakochaj się w harcerstwie”

W 100. rocznicę odzyskania niepodległości w naszej gminie odbył się szereg imprez harcerskich i patriotycznych. Głównym punktem tego dnia był koncert ku pamięci druha Oskara Szczotki „Zakochaj się w harcerstwie” oraz promocja książki „Na harcerskim szlaku”. Jednym z punktów tego dnia było zwiedzanie fortu obronnego, w którym znajduje się muzeum upamiętniające bohaterską obronę Węgierskiej Górki. Wydarzeniem kończącym ten szczególny dzień był wernisaż prac malarskich druhny Anny Kalfas.

Zadanie jest współfinansowane ze środków EFRROW i realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Skip to content