ul. Zielona 42, 34-350 Węgierska Górka
wegierskagorka@zhp.pl

Rajd Górski

Rajd Górski

W dniach 5-7 października odbył się Rajd Górski naszego Hufca. Uczestniczyło w nim prawie 500 zuchów i harcerzy, co można zaliczyć do liczbowego rekordu! Podsumowując rajdowe zmagania, okazało się, że najlepsze wyniki osiągnęła DH Szwadron a za nią kolejno DH Cienie oraz DH Echo. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz składamy ogromne podziękowania dyrekcji SP w Węgierskiej Górce, za gościnę i pomoc w organizacji.
Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Impreza zorganizowana przez Hufiec ZHP Węgierska Górka zrealizowana w ramach zadania „Harcerstwo w Beskidach – dbając o to co było i co przed nami”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zadanie jest współfinansowane ze środków EFRROW i realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Skip to content