ul. Zielona 42, 34-350 Węgierska Górka
wegierskagorka@zhp.pl

Zobowiązanie Instruktorskie

Zobowiązanie Instruktorskie

Przyjmuję obowiązki instruktorki / instruktora Związku Harcerstwa Polskiego. Jestem świadoma / świadomy odpowiedzialności harcerskiego wychowawcy i opiekuna. Będę dbać o dobre imię harcerstwa, przestrzegać Statutu ZHP, pracować nad sobą, pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Wychowam swego następcę. Powierzonej przez Związek Harcerstwa Polskiego służby nie opuszczę samowolnie.

W piątek 24 lutego do grona Instruktorów naszego Hufca dołączyła dh. Karolina Motyka oraz dh. Tomek Radochoński. Życzymy druhnie i druhowi satysfakcji oraz samych sukcesów na harcerskiej ścieżce!

Skip to content