ul. Zielona 42, 34-350 Węgierska Górka
wegierskagorka@zhp.pl

Współzawodnictwo

NAZWA JEDNOSTKI
L.P.
ZADANIE
PUNKTACJA
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
SUMA
PO 9
MIESIĄCACH
UWAGI
1.
BIWAK RADY DRUŻYNY
5 PUNKTÓW ZA KAŻDY
2.
UCZESTNICTWO W SPOTKANIACH NAMIESTNICTWA/KADRY
5 PUNKTÓW JEŚLI SĄ NIE WSZYSCY,10 JEŚLI WSZYSCY
3.
UDZIAŁ W FORMIE SZKOLENIOWEJ W LUB POZA HUFCEM
W HUFCU 10 PUNKTÓW POZA 15 PUNKTÓW
4.
TERMINOWE OPŁACENIE SKŁADEK
5 PUNKTÓW
5.
ORGANIZACJA AKCJI ZAROBKOWEJ
10 PUNKTÓW
6.
UZYSKANIE POCHWAŁY/WYRÓŻNIENIA/INNEJ NAGRODY
5 PUNKTÓW MAŁA AKCJA 10 PUNKTÓW DUŻA AKCJA
7.
UZYSKANIE UPOMNIENIA/NAGANY/ INNEJ KARY
-5 PUNKTÓW / -10 PUNKTÓW
8.
UDZIAŁ W HAL
5 PUNKTÓW / POWYŻEJ 50% CZŁONKÓW DRUŻYNY 10 PUNKTÓW
9.
UDZIAŁ W IMPREZIE HUFCA
5 PUNKTÓW MAŁA(1 DZIEŃ) 10 PUNKTÓW DUŻA (2 DNI I WIĘCEJ)
10.
BIWAK DRUŻYNY
5 PUNKTÓW ZWYKŁY 10 PUNKTÓW NIEZWYKŁY
11.
ORGANIZACJA/WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZY HUFCA
ORGANIZACJA 15 PUNKTÓW WSPÓŁORGANIZACJA 10 PUNKTÓW
12.
KOLĘDOWANIE
10 PUNKTÓW
13.
ZBIÓRKA Z CIEKAWYM CZŁOWIEKIEM/ W CIEKAWYM MIEJSCU
5 PUNKTÓW
14.
ZBIÓRKA Z RODZICAMI (WLICZA SIĘ WIGILIJKA)
5 PUNKTÓW
15.
UCZESTNICTWO W OBCHODACH ŚWIĄT PAŃSTWOWYCH
5 PUNKTÓW 10 PUNKTÓW JEŚLI JEST POWYŻEJ 90% CZŁONKÓW
16.
ROZNOSZENIE ŚWIATEŁKA BETLEJEMSKIEGO
5 PUNKTÓW
17.
UDZIAŁ/ORGANIZACJA AKCJI CHARYTATYWNEJ
UDZIAŁ 5 PUNKTÓW ORGANIZACJA 15 PUNKTÓW
18.
ODDANIE PLANU PRACY W TERMINIE, UMUNDUROWANIE DOPISZE NA KONIEC
Namiestniczka
Skip to content