ul. Zielona 42, 34-350 Węgierska Górka
wegierskagorka@zhp.pl

Zespół Programowy

Zespół programowy zrzesza namiestników namiestnictw wszystkich metodyk. Zespół działa zadaniowo, co oznacza, że w głównej mierze namiestnicy organizują działania w obrębie swoich namiestnictw, gdzie wraz z drużynowymi jednostek pracują nad efektywnym i dostosowanym do metodyki programem. Pracę zespołu koordynuje zastępczyni komendanta phm. Karolina Nowak (brązowa OKP).

Kontakt: karolina.nowak7@zhp.net.pl, 691-290-801.

Skip to content