ul. Zielona 42, 34-350 Węgierska Górka
wegierskagorka@zhp.pl

Ze smutkiem zawiadamiamy, że na wieczną wartę odszedł druh Stanisław Suchanek.
Druh już w młodości wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego, zasilając szeregi drużyny harcerskiej w Węgierskiej Górce. Miłość do Ojczyzny szczególnie mocno objawiła się w życiu druha Stanisława podczas wojny, kiedy to okazując niezwykłą odwagę działał w „Szarych Szeregach”, a następnie wstąpił do Armii Krajowej i Wojska Polskiego. Bardzo mocno angażował się też w życie swojej małej ojczyzny, Węgierskiej Górki, rozpowszechniając wartości patriotyczne wśród dzieci i młodzieży, aktywnie działając w naszym Hufcu oraz wydając wiele publikacji dotyczących bohaterskiej obrony Węgierskiej Górki.
Ostatnie pożegnanie Druha Stanisława odbędzie się w sobotę 1 września o godz. 12:00 w Kaplicy i Domu Pogrzebowym „KOZUBEK” w Cięcinie, następnie około 12:30 msza św. w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Węgierskiej Górce.

Skip to content