ul. Zielona 42, 34-350 Węgierska Górka
wegierskagorka@zhp.pl

Druhny i Druhowie!

Z żalem informujemy, że w dniu 14 czerwca 2018 odszedł na Wieczną Wartę druh hm. Karol Suchanek – harcerz, instruktor, senior, mąż, ojciec, dziadek.

Urodził się w 20 października 1929 w Cięcinie. Do harcerstwa wstąpił w okresie najcięższej próby – okupacji hitlerowskiej, działając w konspiracyjnej drużynie harcerskiej w Węgierskiej Górce, i uczestnicząc w akcjach sabotażowych organizowanych przez nią. Po zakończeniu wojny, aktywnie działał w IX Męskiej Drużynie Harcerskiej im. Adama Mickiewicza, pełniąc w niej różne funkcje a w 1948 roku został jej drużynowym. Wobec niekorzystnych zmian w harcerstwie oraz jego likwidacji w 1950 roku wraz z bratem Janem zabezpieczyli sztandary drużyny oraz jej dokumentację przed zniszczeniem. Mundur harcerski założył dopiero w 1985 roku, kiedy to wraz z grupą byłych harcerzy i harcerek zainicjował powstanie Kręgu Seniora w Węgierskiej Górce, z którym organizował wiele harcerskich imprez i uroczystości, w tym samym czasie z jego inicjatywy powołana została Hufcowa Komisja Historyczna, której został wieloletnim Przewodniczącym oraz członkiem Komisji Historycznej Chorągwi Bielskiej. Zebranie materiałów i informacji o dziejach harcerstwa na terenie Hufca Węgierska Górka oraz ich opracowanie stało się głównym polem służby druha Karola. Efektem tego były liczne publikacje artykułów w różnych wydawnictwach oraz współtworzenie książki „70 lat Harcerskiej służby w Węgierskiej Górce”. Jednak najważniejszym efektem jego pasji historycznej było opracowanie i wydanie unikatowej pod względem zawartej w niej wiedzy książki „Z przeszłości Węgierskiej Górki”.

W hufcu pełnił wiele innych funkcji, był członkiem Komendy Hufca Węgierska Górka, Przewodniczącym i członkiem Komisji Rewizyjnej Hufca. Przez wiele lat aż do teraz pełnił służbę w Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich.

Odszedł wybitny Instruktor, któremu zawdzięczamy wiedzę o naszej przeszłości oraz wzór pełnienia służby „Całym Życiem”.

Skip to content