Zuchowe

Namiestnictwo Zuchowe „WATAHA” zrzesz wszystkich drużynowych oraz przybocznych jednostek działających w Hufcu. Obecnie namiestnictwo liczy 11 gromad zuchowych. Spotkania namiestnictwa zazwyczaj odbywają się raz w miesiącu, w formie zbiórek, warsztatów czy form doskonalących dla kadry. Podczas spotkań jest okazja do wymiany doświadczeń zuchowych oraz wzajemną inspiracje!
Od listopada 2019 roku funkcje namiestniczki zuchowej pełni druhna podharcmistrzyni Karolina Nowak, która wraz z Radą Namiestnictwa wspiera programowo i metodycznie kadrę. W skład Rady Namiestnictwa Zuchowego wchodzi:
-dh. pwd. Edyta Żółta,
-dh.pwd.Barbara Wawak,
-dh.phm. Tomasz Radochoński.

Kontakt:
-dh.phm Karolina Nowak (namiestnicza zuchowa) karolina.nowak7@zhp.net.pl
-dh.pwd.Edyta Żółta edyta.zolta@zhp.net.pl
-dh.pwd.Barbara Wawak barbara.maciejowska@zhp.net.pl
-dh.phm.Tomasz Radochoński tomasz.radochonski@zhp.net.pl