Zuchowe

Namiestnictwo Zuchowe Hufca ZHP Węgierska Górka zrzesza wszystkich Drużynowych oraz Przybocznych pracujących przy Gromadach w naszym Hufcu, czyli około 30 osób. Spotkania Namiestnictwa odbywają się raz w miesiącu, a jego członkowie organizują biwaku, imprezy integracyjne oraz gry terenowe dla wszystkich zuchów. Ponadto dzielą się też pomysłami, wzajemnie inspirują i wspólnie spędzają czas.

Od maja 2013 roku funkcję Namiestnika Zuchowego pełni druhna pwd. Aleksandra Zyzak, wieloletnia Drużynowa 7 Gromady Zuchowej „To Tu To Tam” a obecnie nauczyciel wychowania przedszkolnego.